Ngày đăng: 11:52 17/10/2016

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI HNV HN LẦN THỨ XII: THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI

Ban Chỉ đạo Đại hội Hội Nhà văn Hà Nội có nhiệm vụ hỗ trợ về khâu tổ chức đại hội. Ban Chỉ đạo khong làm thay công việc về nội dung của BCH Hội Nhà văn mà chỉ đóng góp ý kiến, hỗ trợ và thúc đẩy cho công việc tổ chức đại hội của Hội Nhà văn tiến hành thuận lợi.

Ngày 12/10/2016, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học, Nghệ thuật Hà Nội đã ra Quyết định số 52/QĐ-HLH thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Hội Nhà văn Hà Nội gồm các thành viên sau đây:

1.     Ông Bằng Việt, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội, Bí thư Đảng Đoàn Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội, Trưởng ban.

2.     Ông Phạm Xuân Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, Phó Trưởng ban.

3.     Bà Đỗ Thị Hảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội, Ủy viên.

4.     Bà Phạm Kim Bình, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội, ỦY viên.

5.     Ông Quốc Chiêm, Ủy viên Đảng Đoàn Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội, Ủy viên.

6.     Ông Nguyễn Xuân Thủy, Trưởng ban Kiểm tra Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội, Ủy viên.   

Ban Chỉ đạo Đại hội Hội Nhà văn Hà Nội có nhiệm vụ hỗ trợ về khâu tổ chức đại hội. Ban Chỉ đạo khong làm thay công việc về nội dung của BCH Hội Nhà văn mà chỉ đóng góp ý kiến, hỗ trợ và thúc đẩy cho công việc tổ chức đại hội của Hội Nhà văn tiến hành thuận lợi.

Ban Chỉ đạo sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

HNVHN
Tags
Chú ý: Mọi lời bình sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải. Những lời bình chứa lời lẽ tục tĩu, khiếm nhã, liên quan tới vấn đề chính trị, tôn giáo sẽ tự động bị xoá bỏ.
h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai