Ngày đăng: 08:03 26/10/2016

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI HNV HN LẦN THỨ XII: GIẤY MỜI DỰ ĐẠI HỘI CƠ SỞ

Để tiến tới Đại hội Hội Nhà văn Hà Nội nhiệm kỳ XII (2016 - 2020), Ban Chấp hành Hội quyết định tổ chức các đại hội cơ sở theo chuyên ngành.

Đại hội cơ sở sẽ có hai cuộc: Đại hội chuyên ngành Thơ và Đại hội chuyên ngành Văn xuôi, Phê bình và Dịch thuật. Nội dung Đại hội cơ sở:
    - Thảo luận các văn kiện (gồm Báo cáo nhiệm kỳ XI; Báo cáo Ban Chấp hành; Báo cáo Ban kiểm tra; Dự thảo điều lệ sửa đổi);
    - Thảo luận và giới thiệu nhân sự cho Ban Chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội khóa XII.
    - Bầu đại biểu đi dự Đại hội Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội.

Kính mời các anh chị là Hội viên chuyên ngành Thơ về dự Đại hội cơ sở chuyên ngành.

Thời gian: 8h ngày 29 tháng 10 năm 2016 (thứ Bảy).

Địa điểm: Hội trường Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Bảo tàng Cách mạng cũ, bên cạnh Nhà hát lớn Hà Nội.

Đề nghị các anh chị có mặt đầy đủ và đúng giờ để Đại hội đạt kết quả tốt.

 

 

TM BCH HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI

CHỦ TỊCH

 

 

 

Phạm Xuân Nguyên

 

Tags
Chú ý: Mọi lời bình sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải. Những lời bình chứa lời lẽ tục tĩu, khiếm nhã, liên quan tới vấn đề chính trị, tôn giáo sẽ tự động bị xoá bỏ.
h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai