Ngày đăng: 09:15 21/06/2017

Một giải thưởng hấp dẫn văn nghệ sĩ, nhà báo

Ngày 9/3/2008, Ban Bí thư (khóa X) phát động Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đến nay, cuộc vận động trở thành Giải thưởng sáng tác, quảng bá về chủ đề này (sau đây gọi tắt là Giải thưởng sáng tác, quảng bá).

Giải thưởng được tổ chức tổng kết, trao giải vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ. Kiên trì bám sát đúng định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hiệu quả sáng tác, quảng bá ngày càng cao là thể hiện rõ nhất trách nhiệm chính trị, xã hội, ý thức nghề nghiệp của đông đảo văn nghệ sĩ, người làm báo, người làm công tác văn hóa, thông tin và các tầng lớp nhân dân tham gia giải thưởng.

Gần 10 năm qua, Giải thưởng sáng tác, quảng bá thu được kết quả rất đáng ghi nhận. Về số lượng tác phẩm đoạt giải, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá: 65 tập thể, cá nhân có tác phẩm xuất sắc được Ban chỉ đạo Giải thưởng trao giải dịp tháng 5-2009; 92 tập thể, cá nhân có tác phẩm xuất sắc được Ban chỉ đạo Giải thưởng trao giải dịp tháng 5-2011; 136 giải (13 giải A, 45 giải B, 41 giải C và 37 giải khuyến khích) tặng tác phẩm, tác giả, nhóm tác giả, cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá, được Ban chỉ đạo Giải thưởng trao giải dịp tháng 5-2013; 238 giải (217 tác phẩm, công trình, ấn phẩm, 21 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá) được Ban chỉ đạo Giải thưởng trao giải dịp tháng 5-2015.

Diễn viên Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không - Không quân hát về Bác Hồ kính yêu (tháng 11-2013). Ảnh: HOÀNG ĐỨC.  

 

Nhìn vào số lượng tác phẩm, công trình, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sáng tác, quảng bá được Ban chỉ đạo Giải thưởng trao giải, kết quả rõ nhất là số lượng tăng lên sau mỗi đợt, chất lượng tác phẩm, công trình cũng được nâng lên (số lượng giải A tăng dần sau mỗi đợt), tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm, xuất bản phẩm, công trình về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng nhiều hơn. Giải thưởng đã thu hút đông đảo văn nghệ sĩ, người làm báo, xuất bản, làm công tác văn hóa, thông tin và các tầng lớp nhân dân tham gia; góp phần làm phong phú, sinh động việc học tập và làm theo gương Bác.

Sau khi Ban chỉ đạo Giải thưởng tổ chức tổng kết trao giải thưởng đợt II (2013-2015) nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/19-5-2015), Thường trực Ban Bí thư đã có ý kiến đồng ý tiếp tục tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá, giao Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, bổ sung quy chế giải thưởng, chỉ đạo các cơ quan báo chí, văn học, nghệ thuật triển khai thực hiện. Hai năm qua, cấp ủy các cấp đã quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền từ việc tổ chức học tập, xây dựng kế hoạch làm theo; đưa nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào chương trình, kế hoạch hành động nhằm thực hiện nghị quyết của cấp mình, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm; công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát…

Để hoạt động sáng tác, quảng bá triển khai theo quy chế mới bảo đảm thời gian và yêu cầu, ngày 12-7-2016, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Công văn số 870-CV/BTGTW đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Liên hiệp Các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam; các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương; Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Xuất bản Việt Nam; ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Tổng cục Chính trị Công an nhân dân Việt Nam… triển khai đến các cơ quan, đơn vị, văn nghệ sĩ, nhà báo, hội viên… tích cực hưởng ứng tham gia giải thưởng này. 

Tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong kế hoạch công tác năm của ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam. Hàng vạn tác phẩm, công trình thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản được sáng tạo, quảng bá, phục vụ nhân dân. Trong các chương trình, sự kiện chính trị lớn của đất nước, của địa phương, ngành…, các tác phẩm, công trình đoạt giải luôn được trình diễn, trưng bày một cách trang trọng. Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giao lưu, triển lãm… vào các dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng phong phú, hấp dẫn bởi chất lượng, số lượng tác phẩm, công trình, xuất bản phẩm về Bác Hồ, về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hết sức dồi dào. Hệ thống thiết chế văn hóa, bưu điện văn hóa xã, trung tâm văn hóa các cấp thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân và phổ biến các tác phẩm về chủ đề này. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân… duy trì đều đặn các chương trình, chuyên mục gắn với chủ đề về Bác Hồ, về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các hoạt động trên góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị, kế hoạch của Ban Bí thư, thu hút ngày càng nhiều văn nghệ sĩ, người làm báo, làm công tác văn hóa, thông tin và các tầng lớp nhân dân tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cũng thông qua các hoạt động này góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của nhân dân, xây dựng nền tảng tinh thần xã hội lành mạnh.

Nhạc sĩ VŨ VIỆT HÙNG (Ban Tuyên giáo Trung ương)

Nguồn: qdnd.vn

Tags
Chú ý: Mọi lời bình sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải. Những lời bình chứa lời lẽ tục tĩu, khiếm nhã, liên quan tới vấn đề chính trị, tôn giáo sẽ tự động bị xoá bỏ.
h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai